Unique Visitors / day: 47, Page views: 305, Domain Registrar: SHANGHAI MEICHENG TECHNOLOGY INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD. , IP: 66.117.9.61

About - xxqczl.com

 • xxqczl.com is hosted in American Registry for Internet Numbers (ARIN).
 • xxqczl.com doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 4.
 • First technologies: Cascading Style Sheets.
 • First keywords xxqczl.com: >>
 • Its xxqczl.com size: 276 bytes
 • xxqczl.com local ip: 66.117.9.61
 • xxqczl.com Domain regisztrator: SHANGHAI MEICHENG TECHNOLOGY INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD.

Ranks - xxqczl.com

 • Xxqczl.com receives about 47 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank Xxqczl.com is ranked number in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • xxqczl.com has .com extension.
 • Updated: 2017-02-24 21:25:28
 • Used bandwidth: 380.04 KB / Month
 • According to Alexa Traffic Rank xxqczl.com is ranked number 0 in the world.


Server info - Xxqczl.com

 • Where is xxqczl.com hosted?
 • IP: 66.117.9.61
 • Binary IP: 11111100001110000101001001
 • Octal IP: 374160511
 • Hexadecimal IP: 3f0e149
 • Decimal domain: 110110
 • Registrar: SHANGHAI MEICHENG TECHNOLOGY INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD.
 • Country: United States
 • City: Los Angeles
 • Latitude: 34.117298126221
 • Longitude: -118.26000213623


Search Preview

重庆租车网

xxqczl.com

重庆租车网有商务车型和实惠轿车,重庆租车门户网为您提供重庆租车资讯,重庆租车行业,重庆租车常识以及重庆租车政策,要租车就来重庆租车网。

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 xxqczl.com IN 600 SOA
2 xxqczl.com IN 60 A 66.117.9.61
3 xxqczl.com IN 3600 NS juming.dnsdun.com
4 xxqczl.com IN 3600 NS juming.dnsdun.net

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
>> 8 0.40 %
更多 8 0.40 %
:暂无答复 5 0.25 %
必须要知道的十个用车常识 2 0.10 %
新手开车 2 0.10 %
租车留言 2 0.10 %
商务车型 2 0.10 %
出租 2 0.10 %
租车需要哪些证件? 2 0.10 %
如何减少租车意外风险?违约责任如何承担? 2 0.10 %
实惠轿车 2 0.10 %
租车小绝招 2 0.10 %
自驾租车的朋友,警惕驾车危险时辰 2 0.10 %
联系我们 2 0.10 %
2 0.10 %
码: 2 0.10 %
租车政策 2 0.10 %
租车资讯 2 0.10 %
租赁行业 2 0.10 %
2 0.10 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
更多 >> 8 0.40%
验 证 2 0.10%
自驾租车的朋友,警惕驾车危险时辰 租车小绝招 2 0.10%
新手开车 必须要知道的十个用车常识 2 0.10%
证 码: 2 0.10%
租车,五种损失由租车人承担 自驾租车的朋友,警惕驾车危险时辰 1 0.05%
长途租车雨季应如何应对? 租车需要哪些证件? 1 0.05%
一、救援和出险的介绍: 长途租车雨季应如何应对? 1 0.05%
经济的租车的小窍门: 一、救援和出险的介绍: 1 0.05%
经营租赁主要是为满足经营上的临时或季节性需要而发生的资产租赁 经济的租车的小窍门: 1 0.05%
租车需要哪些证件? 长途租车要当心 1 0.05%
长途租车要当心 春节租车异常火暴 1 0.05%
租车意外风险及违约法规细则 租车,五种损失由租车人承担 1 0.05%
北京租车遭遇意外风险,租赁公司违约 租车意外风险及违约法规细则 1 0.05%
融资性租赁是指在实质上转移与一项资产所有权有关的全部风险和报酬的一种租赁。 经营租赁主要是为满足经营上的临时或季节性需要而发生的资产租赁 1 0.05%
如何减少租车意外风险?违约责任如何承担? 如何减少租车意外风险?违约责任如何承担? 1 0.05%
春节租车异常火暴 如何减少租车意外风险?违约责任如何承担? 1 0.05%
如何减少租车意外风险?违约责任如何承担? 北京租车遭遇意外风险,租赁公司违约 1 0.05%
租赁点有车无人消费者被“忽悠” 低价租车当心保险打折 1 0.05%
联系电话: 验 1 0.05%

Web technology - xxqczl.com

Number of occurences 4

Cascading Style Sheets

JavaScript

jQuery

jQuery Cookie plugin


Keywords

Xxqczl.com IP, Xxqczl.com coupons, Xxqczl.com promo codes, Xxqczl.com 2016, Xxqczl.com hosting, Xxqczl.com country, Xxqczl.com words, Xxqczl.com images, Xxqczl.com javascripts, Xxqczl.com registrar, Xxqczl.com metas, Xxqczl.com domain, Xxqczl.com page views, Xxqczl.com visitors number, Xxqczl.com ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for xxqczl.com.

www.xqczl.com, www.xzxqczl.com, www.zxqczl.com, www.xaxqczl.com, www.axqczl.com, www.xsxqczl.com, www.sxqczl.com, www.xdxqczl.com, www.dxqczl.com, www.xcxqczl.com, www.cxqczl.com, www.x xqczl.com, www. xqczl.com, www.xqczl.com, www.xxzqczl.com, www.xzqczl.com, www.xxaqczl.com, www.xaqczl.com, www.xxsqczl.com, www.xsqczl.com, www.xxdqczl.com, www.xdqczl.com, www.xxcqczl.com, www.xcqczl.com, www.xx qczl.com, www.x qczl.com, www.xxczl.com, www.xxq czl.com, www.xx czl.com, www.xxqwczl.com, www.xxwczl.com, www.xxq.czl.com, www.xx.czl.com, www.xxq-czl.com, www.xx-czl.com, www.xxq1czl.com, www.xx1czl.com, www.xxq2czl.com, www.xx2czl.com, www.xxq3czl.com, www.xx3czl.com, www.xxqzl.com, www.xxqcszl.com, www.xxqszl.com, www.xxqcezl.com, www.xxqezl.com, www.xxqcrzl.com, www.xxqrzl.com, www.xxqctzl.com, www.xxqtzl.com, www.xxqcbzl.com, www.xxqbzl.com, www.xxqcfezl.com, www.xxqfezl.com, www.xxqcl.com, www.xxqczxl.com, www.xxqcxl.com, www.xxqczysl.com, www.xxqcysl.com, www.xxqczal.com, www.xxqcal.com, www.xxqcztl.com, www.xxqctl.com, www.xxqczasl.com, www.xxqcasl.com, www.xxqcz.com, www.xxqczl?.com, www.xxqcz?.com, www.xxqczl:.com, www.xxqcz:.com, www.xxqczli.com, www.xxqczi.com, www.xxqczl,.com, www.xxqcz,.com, www.xxqczl .com, www.xxqcz .com, www.xxqczlo.com, www.xxqczo.com, www.xxqczl.com, www.xxqcz.com, www.xxqczl.comb, www.xxqczl.cob, www.xxqczl.comh, www.xxqczl.coh, www.xxqczl.comh, www.xxqczl.coh, www.xxqczl.come, www.xxqczl.coe, www.xxqczl.comi, www.xxqczl.coi, www.xxqczl.com., www.xxqczl.co., www.xxqczl.com , www.xxqczl.co , www.xxqczl.co8m, www.xxqczl.c8m, www.xxqczl.co7m, www.xxqczl.c7m, www.xxqczl.colim, www.xxqczl.clim, www.xxqczl.coopm, www.xxqczl.copm, www.xxqczl.co9m, www.xxqczl.c9m, www.xxqczl.co0m, www.xxqczl.c0m, www.xxqczl.com, www.xxqczl.cm, www.xxqczl.csom, www.xxqczl.som, www.xxqczl.ceom, www.xxqczl.eom, www.xxqczl.crom, www.xxqczl.rom, www.xxqczl.ctom, www.xxqczl.tom, www.xxqczl.cbom, www.xxqczl.bom, www.xxqczl.cfeom, www.xxqczl.feom,

TLD Extension Mistakes

xxqczl.com, xxqczl.ru, xxqczl.net, xxqczl.org, xxqczl.de, xxqczl.jp, xxqczl.uk, xxqczl.br, xxqczl.pl, xxqczl.in, xxqczl.it, xxqczl.fr, xxqczl.au, xxqczl.info, xxqczl.nl, xxqczl.ir, xxqczl.cn, xxqczl.es, xxqczl.cz, xxqczl.ua, xxqczl.ca, xxqczl.kr, xxqczl.eu, xxqczl.biz, xxqczl.za, xxqczl.gr, xxqczl.co, xxqczl.ro, xxqczl.se, xxqczl.tw, xxqczl.vn, xxqczl.mx, xxqczl.tr, xxqczl.ch, xxqczl.hu, xxqczl.at, xxqczl.be, xxqczl.tv, xxqczl.dk, xxqczl.me, xxqczl.ar, xxqczl.sk, xxqczl.us, xxqczl.no, xxqczl.fi, xxqczl.id, xxqczl.xyz, xxqczl.cl, xxqczl.by, xxqczl.nz, xxqczl.ie, xxqczl.il, xxqczl.pt, xxqczl.kz, xxqczl.my, xxqczl.lt, xxqczl.io, xxqczl.hk, xxqczl.cc, xxqczl.sg, xxqczl.edu, xxqczl.pk, xxqczl.su, xxqczl.рф, xxqczl.bg, xxqczl.th, xxqczl.top, xxqczl.lv, xxqczl.hr, xxqczl.pe, xxqczl.rs, xxqczl.club, xxqczl.ae, xxqczl.si, xxqczl.az, xxqczl.ph, xxqczl.pro, xxqczl.ng, xxqczl.tk, xxqczl.ee, xxqczl.mobi, xxqczl.asia, xxqczl.ws, xxqczl.ve, xxqczl.pw, xxqczl.sa, xxqczl.gov, xxqczl.cat, xxqczl.nu, xxqczl.ma, xxqczl.lk, xxqczl.ge, xxqczl.tech, xxqczl.online, xxqczl.uz, xxqczl.is, xxqczl.fm, xxqczl.lu, xxqczl.am, xxqczl.bd, xxqczl.to, xxqczl.ke, xxqczl.name, xxqczl.uy, xxqczl.ec, xxqczl.ba, xxqczl.ml, xxqczl.site, xxqczl.do, xxqczl.website, xxqczl.mn, xxqczl.mk, xxqczl.ga, xxqczl.link, xxqczl.tn, xxqczl.md, xxqczl.travel, xxqczl.space, xxqczl.cf, xxqczl.pics, xxqczl.eg, xxqczl.im, xxqczl.bz, xxqczl.la, xxqczl.py, xxqczl.al, xxqczl.gt, xxqczl.np, xxqczl.tz, xxqczl.kg, xxqczl.cr, xxqczl.coop, xxqczl.today, xxqczl.qa, xxqczl.dz, xxqczl.tokyo, xxqczl.ly, xxqczl.bo, xxqczl.cy, xxqczl.news, xxqczl.li, xxqczl.ug, xxqczl.jobs, xxqczl.vc, xxqczl.click, xxqczl.pa, xxqczl.guru, xxqczl.sv, xxqczl.aero, xxqczl.work, xxqczl.gq, xxqczl.ag, xxqczl.jo, xxqczl.rocks, xxqczl.ps, xxqczl.kw, xxqczl.om, xxqczl.ninja, xxqczl.af, xxqczl.media, xxqczl.so, xxqczl.win, xxqczl.life, xxqczl.st, xxqczl.cm, xxqczl.mu, xxqczl.ovh, xxqczl.lb, xxqczl.tj, xxqczl.gh, xxqczl.ni, xxqczl.re, xxqczl.download, xxqczl.gg, xxqczl.kh, xxqczl.cu, xxqczl.ci, xxqczl.mt, xxqczl.ac, xxqczl.center, xxqczl.bh, xxqczl.hn, xxqczl.london, xxqczl.mo, xxqczl.tips, xxqczl.ms, xxqczl.press, xxqczl.agency, xxqczl.ai, xxqczl.sh, xxqczl.zw, xxqczl.rw, xxqczl.digital, xxqczl.one, xxqczl.sn, xxqczl.science, xxqczl.sy, xxqczl.red, xxqczl.nyc, xxqczl.sd, xxqczl.tt, xxqczl.moe, xxqczl.world, xxqczl.iq, xxqczl.zone, xxqczl.mg, xxqczl.academy, xxqczl.mm, xxqczl.eus, xxqczl.gs, xxqczl.global, xxqczl.int, xxqczl.sc, xxqczl.company, xxqczl.cx, xxqczl.video, xxqczl.as, xxqczl.ad, xxqczl.bid, xxqczl.moscow, xxqczl.na, xxqczl.tc, xxqczl.design, xxqczl.mz, xxqczl.wiki, xxqczl.trade, xxqczl.bn, xxqczl.wang, xxqczl.paris, xxqczl.solutions, xxqczl.zm, xxqczl.city, xxqczl.social, xxqczl.bt, xxqczl.ao, xxqczl.lol, xxqczl.expert, xxqczl.fo, xxqczl.live, xxqczl.host, xxqczl.sx, xxqczl.marketing, xxqczl.education, xxqczl.gl, xxqczl.bw, xxqczl.berlin, xxqczl.blue, xxqczl.cd, xxqczl.kim, xxqczl.land, xxqczl.directory, xxqczl.nc, xxqczl.guide, xxqczl.mil, xxqczl.pf, xxqczl.network, xxqczl.pm, xxqczl.bm, xxqczl.events, xxqczl.email, xxqczl.porn, xxqczl.buzz, xxqczl.mv, xxqczl.party, xxqczl.works, xxqczl.bike, xxqczl.gi, xxqczl.webcam, xxqczl.gal, xxqczl.systems, xxqczl.ht, xxqczl.report, xxqczl.et, xxqczl.pink, xxqczl.sm, xxqczl.jm, xxqczl.review, xxqczl.tm, xxqczl.ky, xxqczl.pg, xxqczl.pr, xxqczl.tools, xxqczl.bf, xxqczl.je, xxqczl.tl, xxqczl.photos, xxqczl.pub, xxqczl.tf, xxqczl.cool, xxqczl.fj, xxqczl.reviews, xxqczl.support, xxqczl.watch, xxqczl.yt, xxqczl.date, xxqczl.technology, xxqczl.укр, xxqczl.mr, xxqczl.services, xxqczl.photography, xxqczl.vg, xxqczl.community, xxqczl.gd, xxqczl.lc, xxqczl.help, xxqczl.market, xxqczl.photo, xxqczl.codes, xxqczl.dj, xxqczl.mc, xxqczl.gallery, xxqczl.wtf, xxqczl.uno, xxqczl.bio, xxqczl.black, xxqczl.bzh, xxqczl.gratis, xxqczl.ink, xxqczl.mw, xxqczl.audio, xxqczl.plus, xxqczl.chat, xxqczl.domains, xxqczl.gy, xxqczl.ooo, xxqczl.tel, xxqczl.training, xxqczl.онлайн, xxqczl.deals, xxqczl.taipei, xxqczl.cash, xxqczl.gift, xxqczl.scot, xxqczl.sr, xxqczl.camp, xxqczl.cloud, xxqczl.house, xxqczl.vu, xxqczl.bi, xxqczl.careers, xxqczl.team, xxqczl.istanbul, xxqczl.museum, xxqczl.love, xxqczl.москва, xxqczl.coffee, xxqczl.desi, xxqczl.menu, xxqczl.money, xxqczl.software, xxqczl.cv, xxqczl.hosting, xxqczl.wf, xxqczl.ye, xxqczl.care, xxqczl.direct, xxqczl.international, xxqczl.run, xxqczl.бел, xxqczl.church, xxqczl.gm, xxqczl.onl, xxqczl.ren, xxqczl.sl, xxqczl.vision, xxqczl.bar, xxqczl.cards, xxqczl.exchange, xxqczl.school, xxqczl.sz, xxqczl.bank, xxqczl.boutique, xxqczl.fit, xxqczl.kitchen, xxqczl.kiwi, xxqczl.ventures, xxqczl.amsterdam, xxqczl.bb, xxqczl.dm, xxqczl.style, xxqczl.brussels, xxqczl.clothing, xxqczl.dating, xxqczl.wien, xxqczl.bs, xxqczl.business, xxqczl.casino, xxqczl.pictures, xxqczl.ax, xxqczl.cricket, xxqczl.energy, xxqczl.estate, xxqczl.farm, xxqczl.gp, xxqczl.institute, xxqczl.nagoya, xxqczl.place,

HTTP response headers data

url http://www.xxqczl.com/
http code 200
request size 276
ssl verify result 0
total time 4.365253
connect time 0.169099
size upload 0
speed download 7148
download content length -1
starttransfer time 1.216634
redirect url
certinfo
local ip 193.70.14.60
content type text/html; charset=utf-8
header size 459
filetime -1
redirect count 1
namelookup time 0.028433
pretransfer time 0.169142
size download 31205
speed upload 0
upload content length -1
redirect time 2.976648
primary ip 66.117.9.61
primary port 80
local port 52017

WhoIs Data Information - xxqczl.com

Domain Name: xxqczl.com
Registry Domain ID: 10687929
Registrar WHOIS Server: grs-whois.cndns.com
Registrar URL: http://www.cndns.com
Updated Date: 2016-08-26T11:06:52Z
Create Date: 2016-07-26T08:21:31Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-07-26T08:21:21Z
Registrar: SHANGHAI MEICHENG TECHNOLOGY INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD.
Registrar IANA ID: 1621
Registrar Abuse Contact Email: domain@cndns.com
Registrar Abuse Contact Phone: +86.2151697771
Reseller: www.juming.com
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: liu yan
Registrant Organization: liu yan
Registrant Street: chaoyangqu,hongxialu,12hao
Registrant City: beijingshi
Registrant State/Province: beijing
Registrant Postal Code: 100000
Registrant Country: CN
Registrant Phone : +86.1055566633
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +86.1055566633
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: hh2056@163.com
Registry Admin ID:
Admin Name: liu yan
Admin Organization: liu yan
Admin Street: chaoyangqu,hongxialu,12hao
Admin City: beijingshi
Admin State/Province: beijing
Admin Postal Code: 100000
Admin Country: CN
Admin Phone : +86.1055566633
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +86.1055566633
Admin Fax Ext:
Admin Email: hh2056@163.com
Registry Tech ID:
Tech Name: liu yan
Tech Organization: liu yan
Tech Street: chaoyangqu,hongxialu,12hao
Tech City: beijingshi
Tech State/Province: beijing
Tech Postal Code: 100000
Tech Country: CN
Tech Phone : +86.1055566633
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +86.1055566633
Tech Fax Ext:
Tech Email: hh2056@163.com
Name Server: juming.dnsdun.com
Name Server: juming.dnsdun.net
DNSSEC:unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of whois database: 2009-05-29T20:15:00Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-list-2014-06-18-en