Unique Visitors / day: 53, Page views: 344, Domain Registrar: China NIC , IP: 123.57.239.81

About - xxjzjx.com.cn

 • xxjzjx.com.cn is hosted in ALISOFT.
 • xxjzjx.com.cn doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 6.
 • First technologies: Cascading Style Sheets.
 • First keywords xxjzjx.com.cn: 查看更多
 • Its xxjzjx.com.cn size: 282 bytes
 • xxjzjx.com.cn local ip: 123.57.239.81
 • xxjzjx.com.cn Domain regisztrator: China NIC

Ranks - xxjzjx.com.cn

 • Xxjzjx.com.cn receives about 53 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank Xxjzjx.com.cn is ranked number in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • xxjzjx.com.cn has .cn extension.
 • Updated: 2017-02-23 00:44:52
 • Used bandwidth: 437.87 KB / Month
 • According to Alexa Traffic Rank xxjzjx.com.cn is ranked number 0 in the world.


Server info - Xxjzjx.com.cn

 • Where is xxjzjx.com.cn hosted?
 • IP: 123.57.239.81
 • Binary IP: 1001001101001111010011011001101
 • Octal IP: 11151723315
 • Hexadecimal IP: 49a7a6cd
 • Decimal domain: 110001
 • Registrar: China NIC
 • Country: China
 • City: Hangzhou
 • Latitude: 30.293600082397
 • Longitude: 120.16139984131


Search Preview

振动筛|直线振动筛|超声波振动筛|斗式提升机_新乡市金震机械制造有限公司

xxjzjx.com.cn

新乡市金震机械制造有限公司专业生产振动筛,可实现直线振动筛、次元振动筛、超声波振动筛的生产,设备产品质量好,服务完善。 欢迎咨询:0373-5939771

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 xxjzjx.com.cn IN 7200 TXT
2 xxjzjx.com.cn IN 7200 MX 10 mxwcom.263xmail.com
3 xxjzjx.com.cn IN 7200 MX 10 mxcom.263xmail.com
4 xxjzjx.com.cn IN 7200 A 123.57.239.81
5 xxjzjx.com.cn IN 7200 SOA
6 xxjzjx.com.cn IN 7200 NS ns8.cnolnic.net
7 xxjzjx.com.cn IN 7200 NS ns7.cnolnic.net

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
查看更多 12 0.60 %
联系我们 3 0.15 %
矿用振动筛 3 0.15 %
答: 3 0.15 %
直排筛 3 0.15 %
关于我们 3 0.15 %
滚筒筛 2 0.10 %
新乡市金震机械制造有限公司 2 0.10 %
管式螺旋输送机 2 0.10 %
螺旋输送机的日常维护 2 0.10 %
振动筛在矿山行业的应用 2 0.10 %
资质认证 2 0.10 %
斗式提升机 2 0.10 %
振动筛在煤炭行业的应用 2 0.10 %
资讯中心 2 0.10 %
成功案例 2 0.10 %
2 0.10 %
全国统一服务热线 2 0.10 %
网站首页 2 0.10 %
方形摇摆筛 2 0.10 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
资讯中心 联系我们 2 0.10%
关于我们 资讯中心 2 0.10%
资质认证 关于我们 2 0.10%
振动筛在矿山行业的应用 振动筛在煤炭行业的应用 2 0.10%
管式螺旋输送机 斗式提升机 2 0.10%
直排筛 矿用振动筛 2 0.10%
斗式提升机 直排筛 2 0.10%
产品中心 成功案例 2 0.10%
成功案例 资质认证 2 0.10%
全国统一服务热线 03735939771 2 0.10%
垂直振动输送机都有哪些特点? 当垂直振动输送机工作时,根据双振动电机自同步原理,由振动电机产生激振力,强迫整个输送塔体作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动,螺旋槽内的物料则受输送槽的作用, 1 0.05%
1、振动筛分过滤机启动前的保养措施: 1检查粗网及细网有无破损 1 0.05%
当垂直振动输送机工作时,根据双振动电机自同步原理,由振动电机产生激振力,强迫整个输送塔体作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动,螺旋槽内的物料则受输送槽的作用, 振动筛分机在使用过程中需要注意的地方有哪些? 1 0.05%
振动筛分机在使用过程中需要注意的地方有哪些? 振动筛分机是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复 1 0.05%
振动喂料机整机由电机、机体、受料装置、 垂直振动输送机都有哪些特点? 1 0.05%
1检查粗网及细网有无破损 2每一组束环吊挂式振动放矿机是否锁紧 1 0.05%
在选择振动给料机时需要考虑哪些因素? 振动给料机又称振动喂料机,属于往复式,装在料斗下,连续均匀控制松散物料流量并可作极短距离输送的机械,停止给料时具有闸门作用。 1 0.05%
振动给料机又称振动喂料机,属于往复式,装在料斗下,连续均匀控制松散物料流量并可作极短距离输送的机械,停止给料时具有闸门作用。 振动喂料机整机由电机、机体、受料装置、 1 0.05%
2、振动筛分过滤机启动时的保养措施: 1注意有无异常杂音 1 0.05%
2每一组束环吊挂式振动放矿机是否锁紧 2、振动筛分过滤机启动时的保养措施: 1 0.05%

Web technology - xxjzjx.com.cn

Number of occurences 6

Cascading Style Sheets

JavaScript

PHP

Marquee Scroll

jQuery

Flash Player Version Detection


Keywords

Xxjzjx.com.cn IP, Xxjzjx.com.cn coupons, Xxjzjx.com.cn promo codes, Xxjzjx.com.cn 2016, Xxjzjx.com.cn hosting, Xxjzjx.com.cn country, Xxjzjx.com.cn words, Xxjzjx.com.cn images, Xxjzjx.com.cn javascripts, Xxjzjx.com.cn registrar, Xxjzjx.com.cn metas, Xxjzjx.com.cn domain, Xxjzjx.com.cn page views, Xxjzjx.com.cn visitors number, Xxjzjx.com.cn ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for xxjzjx.com.cn.

www.xjzjx.com.cn, www.xzxjzjx.com.cn, www.zxjzjx.com.cn, www.xaxjzjx.com.cn, www.axjzjx.com.cn, www.xsxjzjx.com.cn, www.sxjzjx.com.cn, www.xdxjzjx.com.cn, www.dxjzjx.com.cn, www.xcxjzjx.com.cn, www.cxjzjx.com.cn, www.x xjzjx.com.cn, www. xjzjx.com.cn, www.xjzjx.com.cn, www.xxzjzjx.com.cn, www.xzjzjx.com.cn, www.xxajzjx.com.cn, www.xajzjx.com.cn, www.xxsjzjx.com.cn, www.xsjzjx.com.cn, www.xxdjzjx.com.cn, www.xdjzjx.com.cn, www.xxcjzjx.com.cn, www.xcjzjx.com.cn, www.xx jzjx.com.cn, www.x jzjx.com.cn, www.xxzjx.com.cn, www.xxjunzjx.com.cn, www.xxunzjx.com.cn, www.xxjhuzjx.com.cn, www.xxhuzjx.com.cn, www.xxjnzjx.com.cn, www.xxnzjx.com.cn, www.xxjmzjx.com.cn, www.xxmzjx.com.cn, www.xxj,zjx.com.cn, www.xx,zjx.com.cn, www.xxj.zjx.com.cn, www.xx.zjx.com.cn, www.xxj:zjx.com.cn, www.xx:zjx.com.cn, www.xxjjx.com.cn, www.xxjzxjx.com.cn, www.xxjxjx.com.cn, www.xxjzysjx.com.cn, www.xxjysjx.com.cn, www.xxjzajx.com.cn, www.xxjajx.com.cn, www.xxjztjx.com.cn, www.xxjtjx.com.cn, www.xxjzasjx.com.cn, www.xxjasjx.com.cn, www.xxjzx.com.cn, www.xxjzjunx.com.cn, www.xxjzunx.com.cn, www.xxjzjhux.com.cn, www.xxjzhux.com.cn, www.xxjzjnx.com.cn, www.xxjznx.com.cn, www.xxjzjmx.com.cn, www.xxjzmx.com.cn, www.xxjzj,x.com.cn, www.xxjz,x.com.cn, www.xxjzj.x.com.cn, www.xxjz.x.com.cn, www.xxjzj:x.com.cn, www.xxjz:x.com.cn, www.xxjzj.com.cn, www.xxjzjxz.com.cn, www.xxjzjz.com.cn, www.xxjzjxa.com.cn, www.xxjzja.com.cn, www.xxjzjxs.com.cn, www.xxjzjs.com.cn, www.xxjzjxd.com.cn, www.xxjzjd.com.cn, www.xxjzjxc.com.cn, www.xxjzjc.com.cn, www.xxjzjx .com.cn, www.xxjzj .com.cn, www.xxjzjx.com.cnb, www.xxjzjx.com.cb, www.xxjzjx.com.cng, www.xxjzjx.com.cg, www.xxjzjx.com.cnh, www.xxjzjx.com.ch, www.xxjzjx.com.cnj, www.xxjzjx.com.cj, www.xxjzjx.com.cnm, www.xxjzjx.com.cm, www.xxjzjx.com.cn , www.xxjzjx.com.c , www.xxjzjx.com.csn, www.xxjzjx.com.sn, www.xxjzjx.com.cen, www.xxjzjx.com.en, www.xxjzjx.com.crn, www.xxjzjx.com.rn, www.xxjzjx.com.ctn, www.xxjzjx.com.tn, www.xxjzjx.com.cbn, www.xxjzjx.com.bn, www.xxjzjx.com.cfen, www.xxjzjx.com.fen,

TLD Extension Mistakes

com.com, com.ru, com.net, com.org, com.de, com.jp, com.uk, com.br, com.pl, com.in, com.it, com.fr, com.au, com.info, com.nl, com.ir, com.cn, com.es, com.cz, com.ua, com.ca, com.kr, com.eu, com.biz, com.za, com.gr, com.co, com.ro, com.se, com.tw, com.vn, com.mx, com.tr, com.ch, com.hu, com.at, com.be, com.tv, com.dk, com.me, com.ar, com.sk, com.us, com.no, com.fi, com.id, com.xyz, com.cl, com.by, com.nz, com.ie, com.il, com.pt, com.kz, com.my, com.lt, com.io, com.hk, com.cc, com.sg, com.edu, com.pk, com.su, com.рф, com.bg, com.th, com.top, com.lv, com.hr, com.pe, com.rs, com.club, com.ae, com.si, com.az, com.ph, com.pro, com.ng, com.tk, com.ee, com.mobi, com.asia, com.ws, com.ve, com.pw, com.sa, com.gov, com.cat, com.nu, com.ma, com.lk, com.ge, com.tech, com.online, com.uz, com.is, com.fm, com.lu, com.am, com.bd, com.to, com.ke, com.name, com.uy, com.ec, com.ba, com.ml, com.site, com.do, com.website, com.mn, com.mk, com.ga, com.link, com.tn, com.md, com.travel, com.space, com.cf, com.pics, com.eg, com.im, com.bz, com.la, com.py, com.al, com.gt, com.np, com.tz, com.kg, com.cr, com.coop, com.today, com.qa, com.dz, com.tokyo, com.ly, com.bo, com.cy, com.news, com.li, com.ug, com.jobs, com.vc, com.click, com.pa, com.guru, com.sv, com.aero, com.work, com.gq, com.ag, com.jo, com.rocks, com.ps, com.kw, com.om, com.ninja, com.af, com.media, com.so, com.win, com.life, com.st, com.cm, com.mu, com.ovh, com.lb, com.tj, com.gh, com.ni, com.re, com.download, com.gg, com.kh, com.cu, com.ci, com.mt, com.ac, com.center, com.bh, com.hn, com.london, com.mo, com.tips, com.ms, com.press, com.agency, com.ai, com.sh, com.zw, com.rw, com.digital, com.one, com.sn, com.science, com.sy, com.red, com.nyc, com.sd, com.tt, com.moe, com.world, com.iq, com.zone, com.mg, com.academy, com.mm, com.eus, com.gs, com.global, com.int, com.sc, com.company, com.cx, com.video, com.as, com.ad, com.bid, com.moscow, com.na, com.tc, com.design, com.mz, com.wiki, com.trade, com.bn, com.wang, com.paris, com.solutions, com.zm, com.city, com.social, com.bt, com.ao, com.lol, com.expert, com.fo, com.live, com.host, com.sx, com.marketing, com.education, com.gl, com.bw, com.berlin, com.blue, com.cd, com.kim, com.land, com.directory, com.nc, com.guide, com.mil, com.pf, com.network, com.pm, com.bm, com.events, com.email, com.porn, com.buzz, com.mv, com.party, com.works, com.bike, com.gi, com.webcam, com.gal, com.systems, com.ht, com.report, com.et, com.pink, com.sm, com.jm, com.review, com.tm, com.ky, com.pg, com.pr, com.tools, com.bf, com.je, com.tl, com.photos, com.pub, com.tf, com.cool, com.fj, com.reviews, com.support, com.watch, com.yt, com.date, com.technology, com.укр, com.mr, com.services, com.photography, com.vg, com.community, com.gd, com.lc, com.help, com.market, com.photo, com.codes, com.dj, com.mc, com.gallery, com.wtf, com.uno, com.bio, com.black, com.bzh, com.gratis, com.ink, com.mw, com.audio, com.plus, com.chat, com.domains, com.gy, com.ooo, com.tel, com.training, com.онлайн, com.deals, com.taipei, com.cash, com.gift, com.scot, com.sr, com.camp, com.cloud, com.house, com.vu, com.bi, com.careers, com.team, com.istanbul, com.museum, com.love, com.москва, com.coffee, com.desi, com.menu, com.money, com.software, com.cv, com.hosting, com.wf, com.ye, com.care, com.direct, com.international, com.run, com.бел, com.church, com.gm, com.onl, com.ren, com.sl, com.vision, com.bar, com.cards, com.exchange, com.school, com.sz, com.bank, com.boutique, com.fit, com.kitchen, com.kiwi, com.ventures, com.amsterdam, com.bb, com.dm, com.style, com.brussels, com.clothing, com.dating, com.wien, com.bs, com.business, com.casino, com.pictures, com.ax, com.cricket, com.energy, com.estate, com.farm, com.gp, com.institute, com.nagoya, com.place,

HTTP response headers data

url http://www.xxjzjx.com.cn/
http code 200
request size 282
ssl verify result 0
total time 5.103616
connect time 1.740075
size upload 0
speed download 9947
download content length 50769
starttransfer time 1.971231
redirect url
certinfo
local ip 193.70.14.60
content type text/html
header size 464
filetime -1
redirect count 1
namelookup time 1.510033
pretransfer time 1.740124
size download 50769
speed upload 0
upload content length -1
redirect time 1.976626
primary ip 123.57.239.81
primary port 80
local port 60485

WhoIs Data Information - xxjzjx.com.cn

Domain Name: xxjzjx.com.cn
ROID: 20080906s10011s00821407-cn
Domain Status: clientTransferProhibited
Registrant ID: cns-23648412
Registrant: 焦作市群拓网络技术有限公司
Registrant Contact Email: jzit@163.com
Sponsoring Registrar: 厦门市中资源网络服务有限公司
Name Server: ns7.cnolnic.net
Name Server: ns8.cnolnic.net
Registration Time: 2008-09-06 08:10:51
Expiration Time: 2018-09-06 08:10:51
DNSSEC: unsigned