Unique Visitors / day: 47, Page views: 305, Domain Registrar: GUANGDONG JINWANBANG TECHNOLOGY INVESTMENT CO. LTD. , IP: 162.159.211.38

About - tzdyjx.com

 • tzdyjx.com is hosted in American Registry for Internet Numbers (ARIN).
 • tzdyjx.com doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 3.
 • First technologies: Cascading Style Sheets.
 • Its tzdyjx.com size: 136 bytes
 • tzdyjx.com local ip: 162.159.211.38
 • tzdyjx.com Domain regisztrator: GUANGDONG JINWANBANG TECHNOLOGY INVESTMENT CO. LTD.

Ranks - tzdyjx.com

 • Tzdyjx.com receives about 47 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank Tzdyjx.com is ranked number in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • tzdyjx.com has .com extension.
 • Updated: 2017-02-20 22:53:07
 • Used bandwidth: 187.27 KB / Month
 • According to Alexa Traffic Rank tzdyjx.com is ranked number 0 in the world.


Server info - Tzdyjx.com

 • Where is tzdyjx.com hosted?
 • IP: 162.159.211.38
 • Binary IP: 1111000110100010110101000111110010
 • Octal IP: 170642650762
 • Hexadecimal IP: 3c68b51f2
 • Decimal domain: 110001
 • Registrar: GUANGDONG JINWANBANG TECHNOLOGY INVESTMENT CO. LTD.
 • Country: United States
 • City: San Francisco
 • Latitude: 37.76969909668
 • Longitude: -122.39330291748


Search Preview

¾«ÃÜÖýÔì|ÄÍÈȸÖ|ÐË»¯ÊÐÐËÔ´Öý¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾

tzdyjx.com

ÐË»¯ÊÐÐËÔ´Öý¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇרÃÅÉú²ú£¬ÄÍÈȸ֣¬¹èÈܽº¾«ÃÜÖýÔ죬½¨²Ä¡¢»ðµç¡¢Ò±½ð¡¢ÈÈ´¦Àí¡¢»¯¹¤½¨ÖþµÈÐÐÒµÄÍÈÈ¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯Ê´Öý¸Ö¼þ³§¼Ò£¬»¶Ó­ÁªÏµÎÒÃÇ£º0523-83282591

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 tzdyjx.com IN 3789 HINFO
2 tzdyjx.com IN 297 A 162.159.210.38
3 tzdyjx.com IN 297 A 162.159.211.38
4 tzdyjx.com IN 172796 NS n659.ns.yunjiasu.com
5 tzdyjx.com IN 172796 NS n3588.ns.yunjiasu.com

Web technology - tzdyjx.com

Number of occurences 3

Cascading Style Sheets

JavaScript

Flash Player Version Detection


Keywords

Tzdyjx.com IP, Tzdyjx.com coupons, Tzdyjx.com promo codes, Tzdyjx.com 2016, Tzdyjx.com hosting, Tzdyjx.com country, Tzdyjx.com words, Tzdyjx.com images, Tzdyjx.com javascripts, Tzdyjx.com registrar, Tzdyjx.com metas, Tzdyjx.com domain, Tzdyjx.com page views, Tzdyjx.com visitors number, Tzdyjx.com ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for tzdyjx.com.

www.zdyjx.com, www.tr5zdyjx.com, www.r5zdyjx.com, www.tfzdyjx.com, www.fzdyjx.com, www.tttzdyjx.com, www.ttzdyjx.com, www.trzdyjx.com, www.rzdyjx.com, www.tzzdyjx.com, www.zzdyjx.com, www.t4zdyjx.com, www.4zdyjx.com, www.t6zdyjx.com, www.6zdyjx.com, www.tdyjx.com, www.tzxdyjx.com, www.txdyjx.com, www.tzysdyjx.com, www.tysdyjx.com, www.tzadyjx.com, www.tadyjx.com, www.tztdyjx.com, www.ttdyjx.com, www.tzasdyjx.com, www.tasdyjx.com, www.tzyjx.com, www.tzdqyjx.com, www.tzqyjx.com, www.tzdyyjx.com, www.tzyyjx.com, www.tzdayjx.com, www.tzayjx.com, www.tzdsyjx.com, www.tzsyjx.com, www.tzdcyjx.com, www.tzcyjx.com, www.tzdgyjx.com, www.tzgyjx.com, www.tzd yjx.com, www.tz yjx.com, www.tzdvyjx.com, www.tzvyjx.com, www.tzdjx.com, www.tzdytjx.com, www.tzdtjx.com, www.tzdygjx.com, www.tzdgjx.com, www.tzdyhjx.com, www.tzdhjx.com, www.tzdyjjx.com, www.tzdjjx.com, www.tzdyujx.com, www.tzdujx.com, www.tzdyx.com, www.tzdyjunx.com, www.tzdyunx.com, www.tzdyjhux.com, www.tzdyhux.com, www.tzdyjnx.com, www.tzdynx.com, www.tzdyjmx.com, www.tzdymx.com, www.tzdyj,x.com, www.tzdy,x.com, www.tzdyj.x.com, www.tzdy.x.com, www.tzdyj:x.com, www.tzdy:x.com, www.tzdyj.com, www.tzdyjxz.com, www.tzdyjz.com, www.tzdyjxa.com, www.tzdyja.com, www.tzdyjxs.com, www.tzdyjs.com, www.tzdyjxd.com, www.tzdyjd.com, www.tzdyjxc.com, www.tzdyjc.com, www.tzdyjx .com, www.tzdyj .com, www.tzdyjx.comb, www.tzdyjx.cob, www.tzdyjx.comh, www.tzdyjx.coh, www.tzdyjx.comh, www.tzdyjx.coh, www.tzdyjx.come, www.tzdyjx.coe, www.tzdyjx.comi, www.tzdyjx.coi, www.tzdyjx.com., www.tzdyjx.co., www.tzdyjx.com , www.tzdyjx.co , www.tzdyjx.co8m, www.tzdyjx.c8m, www.tzdyjx.co7m, www.tzdyjx.c7m, www.tzdyjx.colim, www.tzdyjx.clim, www.tzdyjx.coopm, www.tzdyjx.copm, www.tzdyjx.co9m, www.tzdyjx.c9m, www.tzdyjx.co0m, www.tzdyjx.c0m, www.tzdyjx.com, www.tzdyjx.cm, www.tzdyjx.csom, www.tzdyjx.som, www.tzdyjx.ceom, www.tzdyjx.eom, www.tzdyjx.crom, www.tzdyjx.rom, www.tzdyjx.ctom, www.tzdyjx.tom, www.tzdyjx.cbom, www.tzdyjx.bom, www.tzdyjx.cfeom, www.tzdyjx.feom,

TLD Extension Mistakes

tzdyjx.com, tzdyjx.ru, tzdyjx.net, tzdyjx.org, tzdyjx.de, tzdyjx.jp, tzdyjx.uk, tzdyjx.br, tzdyjx.pl, tzdyjx.in, tzdyjx.it, tzdyjx.fr, tzdyjx.au, tzdyjx.info, tzdyjx.nl, tzdyjx.ir, tzdyjx.cn, tzdyjx.es, tzdyjx.cz, tzdyjx.ua, tzdyjx.ca, tzdyjx.kr, tzdyjx.eu, tzdyjx.biz, tzdyjx.za, tzdyjx.gr, tzdyjx.co, tzdyjx.ro, tzdyjx.se, tzdyjx.tw, tzdyjx.vn, tzdyjx.mx, tzdyjx.tr, tzdyjx.ch, tzdyjx.hu, tzdyjx.at, tzdyjx.be, tzdyjx.tv, tzdyjx.dk, tzdyjx.me, tzdyjx.ar, tzdyjx.sk, tzdyjx.us, tzdyjx.no, tzdyjx.fi, tzdyjx.id, tzdyjx.xyz, tzdyjx.cl, tzdyjx.by, tzdyjx.nz, tzdyjx.ie, tzdyjx.il, tzdyjx.pt, tzdyjx.kz, tzdyjx.my, tzdyjx.lt, tzdyjx.io, tzdyjx.hk, tzdyjx.cc, tzdyjx.sg, tzdyjx.edu, tzdyjx.pk, tzdyjx.su, tzdyjx.рф, tzdyjx.bg, tzdyjx.th, tzdyjx.top, tzdyjx.lv, tzdyjx.hr, tzdyjx.pe, tzdyjx.rs, tzdyjx.club, tzdyjx.ae, tzdyjx.si, tzdyjx.az, tzdyjx.ph, tzdyjx.pro, tzdyjx.ng, tzdyjx.tk, tzdyjx.ee, tzdyjx.mobi, tzdyjx.asia, tzdyjx.ws, tzdyjx.ve, tzdyjx.pw, tzdyjx.sa, tzdyjx.gov, tzdyjx.cat, tzdyjx.nu, tzdyjx.ma, tzdyjx.lk, tzdyjx.ge, tzdyjx.tech, tzdyjx.online, tzdyjx.uz, tzdyjx.is, tzdyjx.fm, tzdyjx.lu, tzdyjx.am, tzdyjx.bd, tzdyjx.to, tzdyjx.ke, tzdyjx.name, tzdyjx.uy, tzdyjx.ec, tzdyjx.ba, tzdyjx.ml, tzdyjx.site, tzdyjx.do, tzdyjx.website, tzdyjx.mn, tzdyjx.mk, tzdyjx.ga, tzdyjx.link, tzdyjx.tn, tzdyjx.md, tzdyjx.travel, tzdyjx.space, tzdyjx.cf, tzdyjx.pics, tzdyjx.eg, tzdyjx.im, tzdyjx.bz, tzdyjx.la, tzdyjx.py, tzdyjx.al, tzdyjx.gt, tzdyjx.np, tzdyjx.tz, tzdyjx.kg, tzdyjx.cr, tzdyjx.coop, tzdyjx.today, tzdyjx.qa, tzdyjx.dz, tzdyjx.tokyo, tzdyjx.ly, tzdyjx.bo, tzdyjx.cy, tzdyjx.news, tzdyjx.li, tzdyjx.ug, tzdyjx.jobs, tzdyjx.vc, tzdyjx.click, tzdyjx.pa, tzdyjx.guru, tzdyjx.sv, tzdyjx.aero, tzdyjx.work, tzdyjx.gq, tzdyjx.ag, tzdyjx.jo, tzdyjx.rocks, tzdyjx.ps, tzdyjx.kw, tzdyjx.om, tzdyjx.ninja, tzdyjx.af, tzdyjx.media, tzdyjx.so, tzdyjx.win, tzdyjx.life, tzdyjx.st, tzdyjx.cm, tzdyjx.mu, tzdyjx.ovh, tzdyjx.lb, tzdyjx.tj, tzdyjx.gh, tzdyjx.ni, tzdyjx.re, tzdyjx.download, tzdyjx.gg, tzdyjx.kh, tzdyjx.cu, tzdyjx.ci, tzdyjx.mt, tzdyjx.ac, tzdyjx.center, tzdyjx.bh, tzdyjx.hn, tzdyjx.london, tzdyjx.mo, tzdyjx.tips, tzdyjx.ms, tzdyjx.press, tzdyjx.agency, tzdyjx.ai, tzdyjx.sh, tzdyjx.zw, tzdyjx.rw, tzdyjx.digital, tzdyjx.one, tzdyjx.sn, tzdyjx.science, tzdyjx.sy, tzdyjx.red, tzdyjx.nyc, tzdyjx.sd, tzdyjx.tt, tzdyjx.moe, tzdyjx.world, tzdyjx.iq, tzdyjx.zone, tzdyjx.mg, tzdyjx.academy, tzdyjx.mm, tzdyjx.eus, tzdyjx.gs, tzdyjx.global, tzdyjx.int, tzdyjx.sc, tzdyjx.company, tzdyjx.cx, tzdyjx.video, tzdyjx.as, tzdyjx.ad, tzdyjx.bid, tzdyjx.moscow, tzdyjx.na, tzdyjx.tc, tzdyjx.design, tzdyjx.mz, tzdyjx.wiki, tzdyjx.trade, tzdyjx.bn, tzdyjx.wang, tzdyjx.paris, tzdyjx.solutions, tzdyjx.zm, tzdyjx.city, tzdyjx.social, tzdyjx.bt, tzdyjx.ao, tzdyjx.lol, tzdyjx.expert, tzdyjx.fo, tzdyjx.live, tzdyjx.host, tzdyjx.sx, tzdyjx.marketing, tzdyjx.education, tzdyjx.gl, tzdyjx.bw, tzdyjx.berlin, tzdyjx.blue, tzdyjx.cd, tzdyjx.kim, tzdyjx.land, tzdyjx.directory, tzdyjx.nc, tzdyjx.guide, tzdyjx.mil, tzdyjx.pf, tzdyjx.network, tzdyjx.pm, tzdyjx.bm, tzdyjx.events, tzdyjx.email, tzdyjx.porn, tzdyjx.buzz, tzdyjx.mv, tzdyjx.party, tzdyjx.works, tzdyjx.bike, tzdyjx.gi, tzdyjx.webcam, tzdyjx.gal, tzdyjx.systems, tzdyjx.ht, tzdyjx.report, tzdyjx.et, tzdyjx.pink, tzdyjx.sm, tzdyjx.jm, tzdyjx.review, tzdyjx.tm, tzdyjx.ky, tzdyjx.pg, tzdyjx.pr, tzdyjx.tools, tzdyjx.bf, tzdyjx.je, tzdyjx.tl, tzdyjx.photos, tzdyjx.pub, tzdyjx.tf, tzdyjx.cool, tzdyjx.fj, tzdyjx.reviews, tzdyjx.support, tzdyjx.watch, tzdyjx.yt, tzdyjx.date, tzdyjx.technology, tzdyjx.укр, tzdyjx.mr, tzdyjx.services, tzdyjx.photography, tzdyjx.vg, tzdyjx.community, tzdyjx.gd, tzdyjx.lc, tzdyjx.help, tzdyjx.market, tzdyjx.photo, tzdyjx.codes, tzdyjx.dj, tzdyjx.mc, tzdyjx.gallery, tzdyjx.wtf, tzdyjx.uno, tzdyjx.bio, tzdyjx.black, tzdyjx.bzh, tzdyjx.gratis, tzdyjx.ink, tzdyjx.mw, tzdyjx.audio, tzdyjx.plus, tzdyjx.chat, tzdyjx.domains, tzdyjx.gy, tzdyjx.ooo, tzdyjx.tel, tzdyjx.training, tzdyjx.онлайн, tzdyjx.deals, tzdyjx.taipei, tzdyjx.cash, tzdyjx.gift, tzdyjx.scot, tzdyjx.sr, tzdyjx.camp, tzdyjx.cloud, tzdyjx.house, tzdyjx.vu, tzdyjx.bi, tzdyjx.careers, tzdyjx.team, tzdyjx.istanbul, tzdyjx.museum, tzdyjx.love, tzdyjx.москва, tzdyjx.coffee, tzdyjx.desi, tzdyjx.menu, tzdyjx.money, tzdyjx.software, tzdyjx.cv, tzdyjx.hosting, tzdyjx.wf, tzdyjx.ye, tzdyjx.care, tzdyjx.direct, tzdyjx.international, tzdyjx.run, tzdyjx.бел, tzdyjx.church, tzdyjx.gm, tzdyjx.onl, tzdyjx.ren, tzdyjx.sl, tzdyjx.vision, tzdyjx.bar, tzdyjx.cards, tzdyjx.exchange, tzdyjx.school, tzdyjx.sz, tzdyjx.bank, tzdyjx.boutique, tzdyjx.fit, tzdyjx.kitchen, tzdyjx.kiwi, tzdyjx.ventures, tzdyjx.amsterdam, tzdyjx.bb, tzdyjx.dm, tzdyjx.style, tzdyjx.brussels, tzdyjx.clothing, tzdyjx.dating, tzdyjx.wien, tzdyjx.bs, tzdyjx.business, tzdyjx.casino, tzdyjx.pictures, tzdyjx.ax, tzdyjx.cricket, tzdyjx.energy, tzdyjx.estate, tzdyjx.farm, tzdyjx.gp, tzdyjx.institute, tzdyjx.nagoya, tzdyjx.place,

HTTP response headers data

url HTTP://tzdyjx.com/
http code 200
request size 136
ssl verify result 0
total time 2.427554
connect time 1.519586
size upload 0
speed download 6623
download content length 16078
starttransfer time 2.011979
redirect url
certinfo
local ip 193.70.14.60
content type text/html
header size 437
filetime -1
redirect count 0
namelookup time 1.509981
pretransfer time 1.519619
size download 16078
speed upload 0
upload content length -1
redirect time 0
primary ip 162.159.211.38
primary port 80
local port 44571

WhoIs Data Information - tzdyjx.com

Domain Name:TZDYJX.COM
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.gzidc.com
Registrar URL: http://www.gzidc.com
Updated Date: 2016-11-15T12:23:38Z
Creation Date: 2012-09-29T23:33:58Z
Registrar Expiration Date: 2017-09-29T23:33:58Z
Registrar: Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd.
Registrar IANA ID: 1525
Registrar Abuse Contact Email: abuse@gzidc.com,maich@gzidc.com
Registrar Abuse Contact Phone: +86.02066849000-2
Reseller:
Domain Status: OK
Registry Registrant ID: C12093007333724
Registrant Name: cai tongye
Registrant Organization: cai tongye
Registrant Street: xinghuashiyingwubeilu156hao
Registrant City: xinghua
Registrant State/Province: jiangsu
Registrant Postal Code: 225700
Registrant Country: CN
Registrant Phone: +86.052383281115
Registrant Phone Ext: 0
Registrant Fax: +86.052383281115
Registrant Fax Ext: 0
Registrant Email: web@xh.org.cn
Registry Admin ID: C12093007333756
Admin Name: cai tongye
Admin Organization: cai tongye
Admin Street: xinghuashiyingwubeilu156hao
Admin City: xinghua
Admin State/Province: jiangsu
Admin Postal Code: 225700
Admin Country: CN
Admin Phone: +86.052383281115
Admin Phone Ext: 0
Admin Fax: +86.052383281115
Admin Fax Ext: 0
Admin Email: web@xh.org.cn
Registry Tech ID: C12093007333735
Tech Name: cai tongye
Tech Organization: cai tongye
Tech Street: xinghuashiyingwubeilu156hao
Tech City: xinghua
Tech State/Province: jiangsu
Tech Postal Code: 225700
Tech Country: CN
Tech Phone: +86.052383281115
Tech Phone Ext: 0
Tech Fax: +86.052383281115
Tech Fax Ext: 0
Tech Email: web@xh.org.cn
Registry Billing ID: C12093007333778
Billing Name: cai tongye
Billing Organization: cai tongye
Billing Street: xinghuashiyingwubeilu156hao
Billing City: xinghua
Billing State/Province: jiangsu
Billing Postal Code: 225700
Billing Country: CN
Billing Phone: +86.052383281115
Billing Phone Ext: 0
Billing Fax: +86.052383281115
Billing Fax Ext: 0
Billing Email: web@xh.org.cn
NameServer: n3588.ns.yunjiasu.com
NameServer: n659.ns.yunjiasu.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-02-20T21:53:06Z <<<