Unique Visitors / day: 15, Page views: 82, Domain Registrar: JIANGSU BANGNING SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD , IP: 139.129.152.39

About - tzdpzx.com

 • tzdpzx.com is hosted in American Registry for Internet Numbers (ARIN).
 • tzdpzx.com doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 6.
 • First technologies: Cascading Style Sheets.
 • Its tzdpzx.com size: 136 bytes
 • tzdpzx.com local ip: 139.129.152.39
 • tzdpzx.com Domain regisztrator: JIANGSU BANGNING SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

Ranks - tzdpzx.com

 • Tzdpzx.com receives about 15 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank Tzdpzx.com is ranked number in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • tzdpzx.com has .com extension.
 • Updated: 2017-02-21 09:38:56
 • Used bandwidth: 59.77 KB / Month
 • According to Alexa Traffic Rank tzdpzx.com is ranked number 0 in the world.


Server info - Tzdpzx.com

 • Where is tzdpzx.com hosted?
 • IP: 139.129.152.39
 • Binary IP: 1100111101010001100011110100100111
 • Octal IP: 147521436447
 • Hexadecimal IP: 33d463d27
 • Decimal domain: 110001
 • Registrar: JIANGSU BANGNING SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
 • Country: China
 • City: Hangzhou
 • Latitude: 30.293600082397
 • Longitude: 120.16139984131


Search Preview

Ì©ÖÝÊеÚÈý¸ß¼¶ÖÐѧ

tzdpzx.com

¡°Ê®¶þÎ塱ÒÔÀ´£¬Ñ§Ð£±ü³ÐÓÅÁ¼µÄ°ìѧ´«Í³£¬²»¶Ï¿ªÍØ´´Ð£¬¼á³Ö×ßÓÅÖÊÌØÉ«·¢Õ¹Ö®Â·£¬°ìѧ³ÉЧÏÔÖø£¬ÏȺó»ñµÃ¡°¹ú¼ÊÉú̬ѧУÂÌÆìÈÙÓþ¡±¡¢¡°Öйú½ÌÓý¸Ä¸ï´´ÐÂʾ·¶Ð£¡±¡¢¡°È«¹ú½ÌÓý¿ÆÑÐÏȽøµ¥Î»¡±¡¢¡°¹úÃñÓïÎÄÓ¦ÓÃÄÜÁ¦ÊµÑéУ¡±¡¢¡°½­ËÕʡƽ°²Ð£Ô°¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡½ÚË®ÐÍѧУ¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡ÓÅÐã¼Ò³¤Ñ§Ð£¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡ºìÊ®×Öʾ·¶Ñ§Ð£¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡Ä£·¶Ö°¹¤Ö®¼Ò¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡Ïû·À°²È«½ÌÓýʾ·¶Ñ§Ð£¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡ÌåÓý´«Í³ÏîĿѧУ¡±¡¢¡°½­ËÕÊ¡ÎåËĺìÆìÍÅί¡±µÈÊýÊ®ÏîÊм¶ÒÔÉÏÈÙÓþ³ÆºÅ¡£

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 tzdpzx.com IN 900 A 139.129.152.39
2 tzdpzx.com IN 600 SOA
3 tzdpzx.com IN 172798 NS dns1.4cun.com
4 tzdpzx.com IN 172798 NS dns2.51dns.top

Web technology - tzdpzx.com

Number of occurences 6

Cascading Style Sheets

JavaScript

MailTo link

PHP

Datejs

jQuery SuperSlide


Keywords

Tzdpzx.com IP, Tzdpzx.com coupons, Tzdpzx.com promo codes, Tzdpzx.com 2016, Tzdpzx.com hosting, Tzdpzx.com country, Tzdpzx.com words, Tzdpzx.com images, Tzdpzx.com javascripts, Tzdpzx.com registrar, Tzdpzx.com metas, Tzdpzx.com domain, Tzdpzx.com page views, Tzdpzx.com visitors number, Tzdpzx.com ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for tzdpzx.com.

www.zdpzx.com, www.tr5zdpzx.com, www.r5zdpzx.com, www.tfzdpzx.com, www.fzdpzx.com, www.tttzdpzx.com, www.ttzdpzx.com, www.trzdpzx.com, www.rzdpzx.com, www.tzzdpzx.com, www.zzdpzx.com, www.t4zdpzx.com, www.4zdpzx.com, www.t6zdpzx.com, www.6zdpzx.com, www.tdpzx.com, www.tzxdpzx.com, www.txdpzx.com, www.tzysdpzx.com, www.tysdpzx.com, www.tzadpzx.com, www.tadpzx.com, www.tztdpzx.com, www.ttdpzx.com, www.tzasdpzx.com, www.tasdpzx.com, www.tzpzx.com, www.tzdqpzx.com, www.tzqpzx.com, www.tzdypzx.com, www.tzypzx.com, www.tzdapzx.com, www.tzapzx.com, www.tzdspzx.com, www.tzspzx.com, www.tzdcpzx.com, www.tzcpzx.com, www.tzdgpzx.com, www.tzgpzx.com, www.tzd pzx.com, www.tz pzx.com, www.tzdvpzx.com, www.tzvpzx.com, www.tzdzx.com, www.tzdpozx.com, www.tzdozx.com, www.tzdpozx.com, www.tzdozx.com, www.tzdp zx.com, www.tzd zx.com, www.tzdp-zx.com, www.tzd-zx.com, www.tzdp.zx.com, www.tzd.zx.com, www.tzdpx.com, www.tzdpzxx.com, www.tzdpxx.com, www.tzdpzysx.com, www.tzdpysx.com, www.tzdpzax.com, www.tzdpax.com, www.tzdpztx.com, www.tzdptx.com, www.tzdpzasx.com, www.tzdpasx.com, www.tzdpz.com, www.tzdpzxz.com, www.tzdpzz.com, www.tzdpzxa.com, www.tzdpza.com, www.tzdpzxs.com, www.tzdpzs.com, www.tzdpzxd.com, www.tzdpzd.com, www.tzdpzxc.com, www.tzdpzc.com, www.tzdpzx .com, www.tzdpz .com, www.tzdpzx.comb, www.tzdpzx.cob, www.tzdpzx.comh, www.tzdpzx.coh, www.tzdpzx.comh, www.tzdpzx.coh, www.tzdpzx.come, www.tzdpzx.coe, www.tzdpzx.comi, www.tzdpzx.coi, www.tzdpzx.com., www.tzdpzx.co., www.tzdpzx.com , www.tzdpzx.co , www.tzdpzx.co8m, www.tzdpzx.c8m, www.tzdpzx.co7m, www.tzdpzx.c7m, www.tzdpzx.colim, www.tzdpzx.clim, www.tzdpzx.coopm, www.tzdpzx.copm, www.tzdpzx.co9m, www.tzdpzx.c9m, www.tzdpzx.co0m, www.tzdpzx.c0m, www.tzdpzx.com, www.tzdpzx.cm, www.tzdpzx.csom, www.tzdpzx.som, www.tzdpzx.ceom, www.tzdpzx.eom, www.tzdpzx.crom, www.tzdpzx.rom, www.tzdpzx.ctom, www.tzdpzx.tom, www.tzdpzx.cbom, www.tzdpzx.bom, www.tzdpzx.cfeom, www.tzdpzx.feom,

TLD Extension Mistakes

tzdpzx.com, tzdpzx.ru, tzdpzx.net, tzdpzx.org, tzdpzx.de, tzdpzx.jp, tzdpzx.uk, tzdpzx.br, tzdpzx.pl, tzdpzx.in, tzdpzx.it, tzdpzx.fr, tzdpzx.au, tzdpzx.info, tzdpzx.nl, tzdpzx.ir, tzdpzx.cn, tzdpzx.es, tzdpzx.cz, tzdpzx.ua, tzdpzx.ca, tzdpzx.kr, tzdpzx.eu, tzdpzx.biz, tzdpzx.za, tzdpzx.gr, tzdpzx.co, tzdpzx.ro, tzdpzx.se, tzdpzx.tw, tzdpzx.vn, tzdpzx.mx, tzdpzx.tr, tzdpzx.ch, tzdpzx.hu, tzdpzx.at, tzdpzx.be, tzdpzx.tv, tzdpzx.dk, tzdpzx.me, tzdpzx.ar, tzdpzx.sk, tzdpzx.us, tzdpzx.no, tzdpzx.fi, tzdpzx.id, tzdpzx.xyz, tzdpzx.cl, tzdpzx.by, tzdpzx.nz, tzdpzx.ie, tzdpzx.il, tzdpzx.pt, tzdpzx.kz, tzdpzx.my, tzdpzx.lt, tzdpzx.io, tzdpzx.hk, tzdpzx.cc, tzdpzx.sg, tzdpzx.edu, tzdpzx.pk, tzdpzx.su, tzdpzx.рф, tzdpzx.bg, tzdpzx.th, tzdpzx.top, tzdpzx.lv, tzdpzx.hr, tzdpzx.pe, tzdpzx.rs, tzdpzx.club, tzdpzx.ae, tzdpzx.si, tzdpzx.az, tzdpzx.ph, tzdpzx.pro, tzdpzx.ng, tzdpzx.tk, tzdpzx.ee, tzdpzx.mobi, tzdpzx.asia, tzdpzx.ws, tzdpzx.ve, tzdpzx.pw, tzdpzx.sa, tzdpzx.gov, tzdpzx.cat, tzdpzx.nu, tzdpzx.ma, tzdpzx.lk, tzdpzx.ge, tzdpzx.tech, tzdpzx.online, tzdpzx.uz, tzdpzx.is, tzdpzx.fm, tzdpzx.lu, tzdpzx.am, tzdpzx.bd, tzdpzx.to, tzdpzx.ke, tzdpzx.name, tzdpzx.uy, tzdpzx.ec, tzdpzx.ba, tzdpzx.ml, tzdpzx.site, tzdpzx.do, tzdpzx.website, tzdpzx.mn, tzdpzx.mk, tzdpzx.ga, tzdpzx.link, tzdpzx.tn, tzdpzx.md, tzdpzx.travel, tzdpzx.space, tzdpzx.cf, tzdpzx.pics, tzdpzx.eg, tzdpzx.im, tzdpzx.bz, tzdpzx.la, tzdpzx.py, tzdpzx.al, tzdpzx.gt, tzdpzx.np, tzdpzx.tz, tzdpzx.kg, tzdpzx.cr, tzdpzx.coop, tzdpzx.today, tzdpzx.qa, tzdpzx.dz, tzdpzx.tokyo, tzdpzx.ly, tzdpzx.bo, tzdpzx.cy, tzdpzx.news, tzdpzx.li, tzdpzx.ug, tzdpzx.jobs, tzdpzx.vc, tzdpzx.click, tzdpzx.pa, tzdpzx.guru, tzdpzx.sv, tzdpzx.aero, tzdpzx.work, tzdpzx.gq, tzdpzx.ag, tzdpzx.jo, tzdpzx.rocks, tzdpzx.ps, tzdpzx.kw, tzdpzx.om, tzdpzx.ninja, tzdpzx.af, tzdpzx.media, tzdpzx.so, tzdpzx.win, tzdpzx.life, tzdpzx.st, tzdpzx.cm, tzdpzx.mu, tzdpzx.ovh, tzdpzx.lb, tzdpzx.tj, tzdpzx.gh, tzdpzx.ni, tzdpzx.re, tzdpzx.download, tzdpzx.gg, tzdpzx.kh, tzdpzx.cu, tzdpzx.ci, tzdpzx.mt, tzdpzx.ac, tzdpzx.center, tzdpzx.bh, tzdpzx.hn, tzdpzx.london, tzdpzx.mo, tzdpzx.tips, tzdpzx.ms, tzdpzx.press, tzdpzx.agency, tzdpzx.ai, tzdpzx.sh, tzdpzx.zw, tzdpzx.rw, tzdpzx.digital, tzdpzx.one, tzdpzx.sn, tzdpzx.science, tzdpzx.sy, tzdpzx.red, tzdpzx.nyc, tzdpzx.sd, tzdpzx.tt, tzdpzx.moe, tzdpzx.world, tzdpzx.iq, tzdpzx.zone, tzdpzx.mg, tzdpzx.academy, tzdpzx.mm, tzdpzx.eus, tzdpzx.gs, tzdpzx.global, tzdpzx.int, tzdpzx.sc, tzdpzx.company, tzdpzx.cx, tzdpzx.video, tzdpzx.as, tzdpzx.ad, tzdpzx.bid, tzdpzx.moscow, tzdpzx.na, tzdpzx.tc, tzdpzx.design, tzdpzx.mz, tzdpzx.wiki, tzdpzx.trade, tzdpzx.bn, tzdpzx.wang, tzdpzx.paris, tzdpzx.solutions, tzdpzx.zm, tzdpzx.city, tzdpzx.social, tzdpzx.bt, tzdpzx.ao, tzdpzx.lol, tzdpzx.expert, tzdpzx.fo, tzdpzx.live, tzdpzx.host, tzdpzx.sx, tzdpzx.marketing, tzdpzx.education, tzdpzx.gl, tzdpzx.bw, tzdpzx.berlin, tzdpzx.blue, tzdpzx.cd, tzdpzx.kim, tzdpzx.land, tzdpzx.directory, tzdpzx.nc, tzdpzx.guide, tzdpzx.mil, tzdpzx.pf, tzdpzx.network, tzdpzx.pm, tzdpzx.bm, tzdpzx.events, tzdpzx.email, tzdpzx.porn, tzdpzx.buzz, tzdpzx.mv, tzdpzx.party, tzdpzx.works, tzdpzx.bike, tzdpzx.gi, tzdpzx.webcam, tzdpzx.gal, tzdpzx.systems, tzdpzx.ht, tzdpzx.report, tzdpzx.et, tzdpzx.pink, tzdpzx.sm, tzdpzx.jm, tzdpzx.review, tzdpzx.tm, tzdpzx.ky, tzdpzx.pg, tzdpzx.pr, tzdpzx.tools, tzdpzx.bf, tzdpzx.je, tzdpzx.tl, tzdpzx.photos, tzdpzx.pub, tzdpzx.tf, tzdpzx.cool, tzdpzx.fj, tzdpzx.reviews, tzdpzx.support, tzdpzx.watch, tzdpzx.yt, tzdpzx.date, tzdpzx.technology, tzdpzx.укр, tzdpzx.mr, tzdpzx.services, tzdpzx.photography, tzdpzx.vg, tzdpzx.community, tzdpzx.gd, tzdpzx.lc, tzdpzx.help, tzdpzx.market, tzdpzx.photo, tzdpzx.codes, tzdpzx.dj, tzdpzx.mc, tzdpzx.gallery, tzdpzx.wtf, tzdpzx.uno, tzdpzx.bio, tzdpzx.black, tzdpzx.bzh, tzdpzx.gratis, tzdpzx.ink, tzdpzx.mw, tzdpzx.audio, tzdpzx.plus, tzdpzx.chat, tzdpzx.domains, tzdpzx.gy, tzdpzx.ooo, tzdpzx.tel, tzdpzx.training, tzdpzx.онлайн, tzdpzx.deals, tzdpzx.taipei, tzdpzx.cash, tzdpzx.gift, tzdpzx.scot, tzdpzx.sr, tzdpzx.camp, tzdpzx.cloud, tzdpzx.house, tzdpzx.vu, tzdpzx.bi, tzdpzx.careers, tzdpzx.team, tzdpzx.istanbul, tzdpzx.museum, tzdpzx.love, tzdpzx.москва, tzdpzx.coffee, tzdpzx.desi, tzdpzx.menu, tzdpzx.money, tzdpzx.software, tzdpzx.cv, tzdpzx.hosting, tzdpzx.wf, tzdpzx.ye, tzdpzx.care, tzdpzx.direct, tzdpzx.international, tzdpzx.run, tzdpzx.бел, tzdpzx.church, tzdpzx.gm, tzdpzx.onl, tzdpzx.ren, tzdpzx.sl, tzdpzx.vision, tzdpzx.bar, tzdpzx.cards, tzdpzx.exchange, tzdpzx.school, tzdpzx.sz, tzdpzx.bank, tzdpzx.boutique, tzdpzx.fit, tzdpzx.kitchen, tzdpzx.kiwi, tzdpzx.ventures, tzdpzx.amsterdam, tzdpzx.bb, tzdpzx.dm, tzdpzx.style, tzdpzx.brussels, tzdpzx.clothing, tzdpzx.dating, tzdpzx.wien, tzdpzx.bs, tzdpzx.business, tzdpzx.casino, tzdpzx.pictures, tzdpzx.ax, tzdpzx.cricket, tzdpzx.energy, tzdpzx.estate, tzdpzx.farm, tzdpzx.gp, tzdpzx.institute, tzdpzx.nagoya, tzdpzx.place,

HTTP response headers data

url HTTP://tzdpzx.com/
http code 200
request size 136
ssl verify result 0
total time 3.524529
connect time 1.859746
size upload 0
speed download 22024
download content length -1
starttransfer time 2.49082
redirect url
certinfo
local ip 193.70.14.60
content type text/html; charset=gb2312
header size 201
filetime -1
redirect count 0
namelookup time 1.514194
pretransfer time 1.859781
size download 77627
speed upload 0
upload content length -1
redirect time 0
primary ip 139.129.152.39
primary port 80
local port 46274

WhoIs Data Information - tzdpzx.com


Whois Server Version 2.0

Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.

Domain Name: TZDPZX.COM
Registrar: JIANGSU BANGNING SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
Sponsoring Registrar IANA ID: 1469
Whois Server: whois.55hl.com
Referral URL: http://www.55hl.com
Name Server: DNS1.4CUN.COM
Name Server: DNS2.51DNS.TOP
Status: ok https://icann.org/epp#ok
Updated Date: 28-oct-2016
Creation Date: 13-nov-2007
Expiration Date: 13-nov-2018

>>> Last update of whois database: Tue, 21 Feb 2017 08:38:44 GMT <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.